Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Β:Ιορδανίδου Ρήματα/οδηγίες. [επεξεργασία]

Ιορδανίδου, Άννα (1998, 8η έκδ.). Τα ρήματα της νέας ελληνικής. Αθήνα: Πατάκης (©1991, 1η έκδοση:1992). 


Πρότυπο για βιβλιογραφική αναφορά στο έντυπο λεξικό κλίσης νεοελληνικών ρημάτων της Ιορδανίδου

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Β:Ιορδανίδου Ρήματα}}

ΣτοιχείαΕπεξεργασία

Το βιβλίο περιλαμβάνει 235 υποδείγματα κλίσεων για 4.500 ρήματα της νέας ελληνικής.
Η συγγραφέας: Άννα Ιορδανίδου.

  • Η σελίδα της στο upatras.gr (πρόσβαση:2019.02.06.) με βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική εργογραφία.
  • Η διδακτορική της διατριβή (1985) Doctorat de troisième cycle Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris VII, με θέμα: La diglossie en Grèce: étude d΄un cas précis, le participe (γαλλικά) (Η διγλωσσία στην Ελλάδα: μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, της μετοχής) @thesis.ekt.gr πρόσβαση:2018.03.14.)

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές ή Ονομαστικές παράμετροι

  • Καμία

ΠροβλήματαΕπεξεργασία

.