Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής. Ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) με διορθώσεις. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1978 (2018, 10η ανατύπωση ISBN:978‑960‑231‑027‑4) Συντάχθηκε από επιτροπή με πρόεδρο τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Με επίμετρο για τις αλλαγές και το μονοτονικό σύστημα.Αναφορά στη λεγόμενη «Γραμματική του Τριανταφυλλίδη του 1941».

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Β:Γραμμ 1941}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Β:Γραμμ 1941}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.