Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης ανώμαλων ουσιαστικών (νέα ελληνικά)

Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης ουσιαστικών (νέα ελληνικά) >>

Δείτε επίσης: Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/ανώμαλα

Κατηγορία:Ουσιαστικά ανώμαλα (νέα ελληνικά)


Για τα άκλιτα

  • χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{ακλ}} στη γραμμή λήμματος
  • ή σε ειδικές περιπτώσεις, το πρότυπο {{el-άκλιτο-ουσ}}
    • ΕΚΚΡΕΜΕΙ κατάταξη άκλιτων κατά γένος

Για τους πολυλεκτικούς όρους

Για τα ιδιόκλιτα με αρχαιοπρεπείς κλίσεις

Για τα ετερόκλιτα, διπλογενή σε -ος (με πληθυντικό/ούς διαφορετικού γένους)


Ιδιαίτερες περιπτώσειςΕπεξεργασία

Κλίσεις μονοσύλλαβων που προφέρονται με συνίζηση και δεν φέρουν τόνο: Κατηγορία:Ουσιαστικά με συνίζηση (νέα ελληνικά)

Κλίσεις που χρειάζονται διαλυτικά
με ϊ, ΐ

με ΰ

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.