Κατηγορία:Προέλευση λέξεων από τα πορτογαλικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Προέλευση λέξεων » από τα πορτογαλικά « Ετυμολογία « Πορτογαλικά

Η προέλευση των λέξων από γλώσσα σε γλώσσα έως την απώτατη αρχή τους με κάθε είδος ετυμολογικής σχέσης.
    Ειδικότερα, περιλαμβάνει κληρονομημένες λέξεις και δανεισμούς.