Κατηγορία:Ποτάμια (νέα ελληνικά)

για τους συντάκτες
{{τόπος|el|ποτάμι|<περιοχή>}}