Κατηγορία:Ουσιαστικά 2ης κλίσης αττικόκλιτα με δύο αιτιατικές ενικού (αρχαία ελληνικά)