Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'ταμίας'

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η ταμίας οι ταμίες
      γενική του/της ταμία των ταμιών
    αιτιατική τον/την ταμία τους/τις ταμίες
     κλητική ταμία ταμίες
Στη γενική ενικού για το θηλυκό, συχνά εκφέρεται τύπος σε -ας.
Παράρτημα:Ουσιαστικά

Κοινού γένους ισοσύλλαβα παροξύτονα ουσιαστικά που έχουν οξύτονη τη γενική πληθυντικού -ών.

  • σε -ίας για ιδιότητες και επαγγέλματα ανθρώπων

Κλίνονται με το πρότυπο {{el-κλίση-'ταμίας'}}


Δείτε τα αρσενικά όπως 'γαλαξίας'