Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'λύση'

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η λύση οι λύσεις
      γενική της λύσης
λύσεως*
των λύσεων
    αιτιατική τη λύση τις λύσεις
     κλητική λύση λύσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος
Κατηγορία όπως «λύση» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Θηλυκά παροξύτονα αρχαιόκλιτα σε , -εις με διπλή γενική ενικού -ης και -εως και σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
Kλίνονται με το πρότυπο {{el-κλίση-'λύση'}}


Δείτε και τα προπαροξύτονα όπως το 'δύναμη'
και τα θηλυκά όπως το 'παγκοσμιοποίηση' χωρίς λόγια γενική ενικού