Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως η ομάδα 'πλόος πλοῦς' (αρχαία ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
πλοο- < πλου-
ονομαστική πλόος > πλοῦς οἱ πλόοι   > πλοῖ
      γενική τοῦ πλόου > πλοῦ τῶν πλόων > πλῶν
      δοτική τῷ πλό   > πλ τοῖς πλόοις > πλοῖς
    αιτιατική τὸν πλόον > πλοῦν τοὺς πλόους > πλοῦς
     κλητική ! πλόε   > πλοῦ πλόοι   > πλοῖ
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  πλόω   > πλώ
γεν-δοτ τοῖν  πλόοιν > πλοῖν
2η κλίση, ομάδα 'πλόος πλοῦς', Κατηγορία 'πλοῦς' όπως «πλοῦς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Όλες οι λέξεις των κατηγοριών που ανήκουν στην ομάδα.
2η κλίση - συνηρημένα αρσενικά ουσιαστικά σε -όος > -οῦς

πλόος, τοῦ πλόου, οἱ πλόοι, τῶν πλόων
πλοῦς, τοῦ πλοῦ, οἱ πλοῖ, τῶν πλῶν


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{grc-κλίση-'πλους'}}

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες, από 2 συνολικά.

Σελίδες στην κατηγορία "Ουσιαστικά που κλίνονται όπως η ομάδα 'πλόος πλοῦς' (αρχαία ελληνικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 16 σελίδες, από 16 συνολικά.