Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'μετριόφρων'

Λόγια επίθετα σε -ων, -ων, -ον με γενική -ονος.
Κλίνονται με το πρότυπο {{el-κλίση-'μετριόφρων'}}.
Και με παράμετρο |αρσ2=- για αφαίρεση των νεότερων τύπων αρσενικού στα πιο αρχαιόπρεπα.
Δείτε και την Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'μετριόφρονας' για τον νεότερο τύπο.

{{el-κλίση-'μετριόφρων'|αρσ2=-|γε2=α}}
όπως στο αβρόφρων
  {{el-κλίση-'μετριόφρων'}}
όπως στα λήμματα μετριόφρων, μετριόφρονας
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο αβρόφρων η αβρόφρων το αβρόφρον
      γενική του αβρόφρονος
αβρόφρονα1
της αβρόφρονος του αβρόφρονος
    αιτιατική τον αβρόφρονα την αβρόφρονα το αβρόφρον
     κλητική αβρόφρων αβρόφρων αβρόφρον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι αβρόφρονες οι αβρόφρονες τα αβρόφρονα
      γενική των αβροφρόνων των αβροφρόνων των αβροφρόνων
    αιτιατική τους αβρόφρονες τις αβρόφρονες τα αβρόφρονα
     κλητική αβρόφρονες αβρόφρονες αβρόφρονα
1 νεότερος τύπος
ομάδα «-ων-ονας» Κατηγορία όπως «αιδήμων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές
 
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο μετριόφρων
μετριόφρονας
η μετριόφρων το μετριόφρον
      γενική του μετριόφρονος
μετριόφρονα
της μετριόφρονος του μετριόφρονος
    αιτιατική τον μετριόφρονα τη μετριόφρονα το μετριόφρον
     κλητική μετριόφρων
μετριόφρονα
μετριόφρων μετριόφρον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι μετριόφρονες οι μετριόφρονες τα μετριόφρονα
      γενική των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων
    αιτιατική τους μετριόφρονες τις μετριόφρονες τα μετριόφρονα
     κλητική μετριόφρονες μετριόφρονες μετριόφρονα
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
ομάδα «-ων-ονας» Κατηγορία όπως «μετριόφρων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές