Κατηγορία:Δάνεια (αφρικάανς)

Γλώσσα: Αφρικάανς » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια «««
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.