Πρότυπο:auto cat: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Παράμετροι προσφυμάτων και συνθετικών
μ (τυπο)
(Παράμετροι προσφυμάτων και συνθετικών)
* την ένταξη της Κατηγορίας αυτής σε άλλες Κατηγορίες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας
 
===[[Βοήθεια:Πρότυπα#Παράμετροι|Αριθμητικές παράμετροιΠαράμετροι]]===
 
===[[Βοήθεια:Πρότυπα#Παράμετροι|Αριθμητικές παράμετροι]]===
Το πρότυπο δεν χρειάζεται πουθενά παραμέτρους, εκτός από τις κατηγορίες προσφυμάτων όπως
: [[:Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα συν- (νέα ελληνικά)]]
 
'''Αριθμητικές παράμετροι''' για προσφύματα, συνθετικά<br>
'''Υποχρεωτική'''<br>
* <code><nowiki>|1=</nowiki></code> &nbsp; (''υποχρεωτική'') Στη θέση#1, ζητείται από τον συντάκτης η κλείδα κατάταξης sort key του προσφύματος
*: <code><nowiki>{{auto cat|συν}}</nowiki></code>
* <code><nowiki>|2=</nowiki></code> &nbsp; (''προαιρετική'') Στη θέση#2, άλλη εμφάνιση του προσφύματος αν είναι επιθυμητή
'''Προαιρετική'''<br>
*: <code><nowiki>{{auto cat|συν|συν- (συ-)}}</nowiki></code>
Στη θέση#2, άλλη εμφάνιση του προσφύματος αν είναι επιθυμητή
 
: <code><nowiki>{{auto cat|συν|συν- (συ-)}}</nowiki></code>
 
'''Ονομαστικές παράμετροι''' για προσφύματα, συνθετικά<br>
Προαιρετικές: Χρήσιμες σε περίπτωση σύνδεσης με άλλο τύπο Κατηγορίας.<br>
* <code><nowiki>|λινκ=</nowiki></code> &nbsp; ή &nbsp; <code><nowiki>|λινκ=</nowiki></code> &nbsp; Για τελείως άλλο λινκ που θα εμφανιστεί στο κείμενο.
* <code><nowiki>|κατηγορία=</nowiki></code> &nbsp; ή &nbsp; <code><nowiki>|category=</nowiki></code> &nbsp; Για υπαγωγή σε Κατηγορία δικής μας επιλογής
Παράδειγμα στην [[:Κατηγορία:Ανδρικά επώνυμα με πρόθημα Αγγελ- (νέα ελληνικά)]]
<pre>
{{auto cat|αγγελ
|λινκ=[[:Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό 'άγγελος' (νέα ελληνικά)|Λέξεις με συνθετικό]] '<b>[[άγγελος]]</b>'
|κατηγορία=[[Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό 'άγγελος' (νέα ελληνικά)|αγγλ]]
}}
</pre>
 
<!-- Βάζουμε εδώ στο τέλος τις κατηγορίες στις οποίες θα ενταχθεί το Πρότυπο -->