Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρότυπο:λενδ»

+ γλώσσα δότρια, όπως ζήτησε ο κύριος SVlioras στο Βικιλεξικό:Βικιδημία/2020#λενδ
(ομοιγενοποίηση όπως άλλα πρότυπα. παραμ 0 και 00)
(+ γλώσσα δότρια, όπως ζήτησε ο κύριος SVlioras στο Βικιλεξικό:Βικιδημία/2020#λενδ)
-->}}<!--
-->{{#if: {{{nocat|{{{00|}}}}}}<!--
-->|<!--
 
-->|{{#if: {{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}<!--
-->|{{#if: {{{2|{{{asciiαπό|{{{from|}}}}}}}}}<!--
& γλώσσα δότρια (from donor language)
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια ({{{{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}|nolink=1}})|{{{2|{{{ascii|}}}}}}]]<!--
-->|{{#if: {{{2|{{{ascii|}}}}}}<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια {{#invoke:lang|apota|{{{2|{{{από|{{{from|}}}}}}}}}}} ({{{{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}|nolink=1}})|{{{ascii|}}}]]<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια {{#invoke:lang|apota|{{{2|{{{από|{{{from|}}}}}}}}}}} ({{{{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}|nolink=1}})]]<!--
-->}}<!--
χωρίς γλώσσα δότρια (without donor language)
-->|{{#if: {{{ascii|}}}<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια ({{{{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}|nolink=1}})|{{{2|{{{ascii|}}}}}}]]<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια ({{{{{1|{{{γλ|{{{lang|}}}}}}}}}|nolink=1}})]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- close 'from language'
-->|{{#if: {{{2|{{{ascii|}}}}}}<!--
 
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια (νέα ελληνικά)|{{{2|{{{ascii|}}}}}}]]<!--
 
 
χωρίς γλώσσα δέκτρια = νέα ελληνικά (modern greek 'el' assumed)
-->|{{#if: {{{2|{{{από|{{{from|}}}}}}}}}<!--
& γλώσσα δότρια (from donor language)
-->|{{#if: {{{ascii|}}}<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια {{#invoke:lang|apota|{{{2|{{{από|{{{from|}}}}}}}}}}} (νέα ελληνικά)|{{{ascii|}}}]]<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια {{#invoke:lang|apota|{{{2|{{{από|{{{from|}}}}}}}}}}} (νέα ελληνικά)]]<!--
-->}}<!--
χωρίς γλώσσα δότρια (without donor language)
-->|{{#if: {{{ascii|}}}<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια (νέα ελληνικά)|{{{2|{{{ascii|}}}}}}]]<!--
-->|[[Κατηγορία:Λόγια ενδογενή δάνεια (νέα ελληνικά)]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!-- close 'from language'
-->}}<!-- close language γλ
-->}}</includeonly><noinclude>{{οδηγίες}}</noinclude>
433.950

επεξεργασίες