Συζήτηση βοήθειας:Ετυμολογία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Νέα σελίδα: ==Διόρθωση 1== Δεν χρειάζεται το «Κανονικά, δεν παραθέτουμε λαϊκές ετυμολογίες». Αν η παρετυμολό...
(Νέα σελίδα: ==Διόρθωση 1== Δεν χρειάζεται το «Κανονικά, δεν παραθέτουμε λαϊκές ετυμολογίες». Αν η παρετυμολό...)
(Καμία διαφορά)