Παράρτημα:Γραμματική (παλαιά γαλλικά): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων