Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Module:grc-nouns-decl»

απόπειρα κλίσης θηλυκών σε -μένη
(Όχι, δεν μπορώ να βάλω τόνο περισπώ(μεναι). Ανάκληση της επεξεργασίας 4030527 του Sarri.greek (Συζήτηση))
Ετικέτα: Αναίρεση
(απόπειρα κλίσης θηλυκών σε -μένη)
return newchar .. wordproduced
end
else
wordproduced = mychar .. wordproduced
stempoint = stempoint -1
end
end
return wordproduced
end
 
--η συνάρτηση βρίσκει το φωνήεν της προπαραλήγουσας και του βάζει οξεία.
--σε αυτή τη φάση υποθέτει ότι ανάμεσα στην προπαραλήγουσα και την παραλήγουσα
--μεσολαβεί σύμφωνο
 
function _module.tonospro(stem)
stempoint = mw.ustring.len(stem)
wordproduced = ""
profound = false
while stempoint > 0 do
mychar = mw.ustring.sub(stem, stempoint, stempoint)
newchar = atona[mychar]
if newchar ~= nil then
if not profound then
profound = true
else
if stempoint > 1 then
return mw.ustring.sub(stem, 1, stempoint-1 ) .. newchar .. wordproduced
else
return newchar .. wordproduced
end
end
else
wordproduced = mychar .. wordproduced
end
 
_module.gnomimeni = function(frame) -- θηλυκά μετοχών σε -μένη
local args = frame:getParent().args
local lemma = ""
end
local stem1 = ""
local stem2 = ""
local stem4 = ""
if args['α'] == "πλ" then
stem4 = mw.ustring.sub(lemma,1,-3)
stem1stem2 = _module.PerispomeniToOxiaremoveaccent(stem4)
stem1 = _module.neostonos(stem2)
else
stem1 = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
stem4stem2 = _module.OxiaToPerispomeniremoveaccent(stem1stem4)
if args['δίχρ']stem4 == 'β' then stem4=_module.tonospro(stem1 end)
-- Μπορούμε στην Ονομ Πληθ να βάλουμε το stem4, με την εξαίρεση των λέξεων που
-- τονίζονται σε δίχρονο α,ι,υ. Ο χρήστης θα πρέπει να μας λέει αν αυτό το δίχρονο είναι βραχύ, με παράμετρο «δίχρ=β»
end
local stem2 = _module.removeaccent(stem1)
args['οε'] = stem1 .. _xk("η")
args['γε'] = stem1 .. _xk("ης")
args['κε'] = args['οε']
args['οπ'] = stem4 .. _xk("αι")
args['γπ'] = stem2stem1 .. _xk("ῶνων")
args['δπ'] = stem1 .. _xk("αις")
args['απ'] = stem1 .. _xk("ας")
return frame:preprocess(fulltable2(args))
end
 
 
-- Β' κλίση
_module.ostoun = function(frame)
local args = frame:getParent().args
args['οε'] = "όῦνοῦν"
args['γε'] = 'οῦ'
args['δε'] = 'ῷ'
args['αε'] = "όῦνοῦν"
args['κε'] = "οῦν"
args['οπ'] = "ᾶ"
66.304

επεξεργασίες