Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Module:grc-nouns-decl»

Όχι, δεν μπορώ να βάλω τόνο περισπώ(μεναι). Ανάκληση της επεξεργασίας 4030527 του Sarri.greek (Συζήτηση)
(Όχι, δεν μπορώ να βάλω τόνο περισπώ(μεναι). Ανάκληση της επεξεργασίας 4030527 του Sarri.greek (Συζήτηση))
Ετικέτα: Αναίρεση
return frame:preprocess(fulltable2(args))
end
 
-- για Πρότυπο:grc-κλίσ-'περισπωμένη' (ουσιαστικοποιημένες μετοχές)
_module.perispomeni = function(frame)
local args = frame:getParent().args
local lemma = ""
if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
lemma = args['λήμμα']
else
PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
--αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
end
local stem1 = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
local stem2 = _module.removeaccent(stem1)
local stem3 = _module.neostonos(stem2)
args['οε'] = stem1 .. _xk("η")
args['γε'] = stem1 .. _xk('ης')
args['δε'] = stem1 .. _xk('ῃ')
args['αε'] = stem1 .. _xk("ην")
args['κε'] = stem1 .. _xk("η")
args['οπ'] = stem3 .. _xk("αι")
args['γπ'] = stem1 .. _xk("ων")
args['δπ'] = stem1 .. _xk("αις")
args['απ'] = stem1 .. _xk("ας")
args['αδ'] = stem1 .. _xk("α")
args['γδ'] = stem1 .. _xk("αιν")
return frame:preprocess(fulltable2(args))
end
 
 
-- Β' κλίση
345.751

επεξεργασίες