Παράρτημα:Γραμματική (παλαιά γαλλικά): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

| {{fro régime}} || le [[mur]] || les mur'''s'''
|}
 
 
==== Δεύτερη κλίση ====
 
Σ' αυτήν περιλαμβάνονται μερικές λέξεις που προέρχονται από λατινικές που δεν είχαν '''s''' στην ονομαστική του ενικού ([[arbor]], [[frater]], [[liber]], [[magister]], [[pater]], [[venter]], [[vesper]]). Ένα {{fro αναλογικό s}} παρατηρείται αρκετές φορές.
 
{| class="wikitable"
|-
! {{πτώση}} !! {{ενικ}} !! {{πληθ}}
|-
| {{fro sujet}} || li pere(s) || li pere
|-
| {{fro régime}} || le [[pere]] || les peres
|}
 
Δείτε, για παράδειγμα, τις λέξεις [[arbre]], [[frere]], [[livre]], [[maistre]], [[pere]], [[vespre]]...