Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, πριν από 9 έτη
μ
αφαιρείται το γένος από τις μεταφράσεις
* {{ar}} : {{τ|ar|tr=ʂódyum|صوديوم}}
<!-- * {{vi}} : {{τ|vi|XXX}} -->
* {{bg}} : {{τ|bg|tr=nátrij|натрий}} {{α}}
<!-- * {{br}} : {{τ|br|XXX}} -->
* {{fr}} : {{τ|fr|sodium}} {{α}}
* {{de}} : {{τ|de|Natrium}} {{ο}}
* {{he}} : {{τ|he|tr=natran|נתרן}}
<!-- * {{eo}} : {{τ|eo|XXX}} -->
* {{lt}} : {{τ|lt|natris|noentry=1}}
<!-- * {{ms}} : {{τ|ms|XXX}} -->
* {{nl}} : {{τ|nl|natrium}} {{ο}}
<!-- * {{cy}} : {{τ|cy|XXX}} -->
<!-- * {{hu}} : {{τ|hu|XXX}} -->
<!-- * {{uk}} : {{τ|uk|XXX}} -->
* {{pl}} : {{τ|pl|sód}} {{α}}
<!-- * {{pt}} : {{τ|pt|XXX}} -->
<!-- * {{ro}} : {{τ|ro|XXX}} -->
136.120

επεξεργασίες