Δείτε επίσης: δευτέρα, δεύτερα

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Δευτέρας θηλυκό