Δείτε επίσης: γάλλου, γάλου

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Γάλλου < γενική ενικού του αρσενικού Γάλλος

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Γάλλου θηλυκό άκλιτο

Μεταγραφές

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Γάλλου αρσενικό