Βοήθεια:Πολυτονικό πληκτρολόγιο

Πώς εγκαθιστούμε το πολυτονικό πληκτρολόγιο σε λειτουργικό σύστημα Windows;Επεξεργασία

Για να μπορέσουμε να γράψουμε τους πολυτονικούς ελληνικούς χαρακτήρες σε λειτουργικό σύστημα Windows μπορούμε να ακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα:

 1. «Πίνακας Ελέγχου»
 2. «Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας» –
 3. Κλικ στην καρτέλα «Γλώσσες», «Λεπτομέρειες» – «Προσθήκη» (εδώ βρίσκουμε στη λίστα τα πολυτονικά ελληνικά και τα προσθέτουμε)

Για εναλλαγή μεταξύ πολυτονικού και μονοτονικού πληκτρολογίου, πατάμε CTLR + Shift μαζί ( ή ίσως Alt + Shift). Πληκτρολογούμε τους ειδικούς χαρακτήρες πριν το φωνήεν. Για να γράψουμε τους απλούς χαρακτήρες { [ « » κλπ., χτυπάμε μετά τους χαρακτήρες αυτούς το space.

Παρατήρηση: Τα πλήκτρα εναλλαγής πληκτρολογίου (CTLR + Shift μαζί ή Alt + Shift) εναλλάσσουν (στα Windows) τα εγκατεστημένα πληκτρολόγια κυκλικά. Στο Linux μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μερικών συνδυασμών πλήκτρων για την κυκλική εναλλαγή πληκτρολογίων ή για την άμεση αλλαγή στο πρώτο ή στο τελευταίο "πληκτρολόγιο.

 • ϊ: SHIFT και ;, διαλυτικά
 • : δεξί ALT και `, περισπωμένη και διαλυτικά
 • ΐ: δεξί ALT και ;, οξεία και διαλυτικά
 • : [, περισπωμένη
 • : {, υπογεγραμμένη
 • : ], βαρεία
 • : \, ψιλή - βαρεία
 • : |, δασεία - βαρεία
 • : =, ψιλή - περισπωμένη
 • : +, δασεία - περισπωμένη
 • : ‘, ψιλή
 • : «, δασεία
 • : /, ψιλή - οξεία
 • : ?, δασεία – οξεία
 • : δεξί ALT και q : οξεία και υπογεγραμμένη
 • : δεξί ALT και [ : περισπωμένη και υπογεγραμμένη
 • : δεξί ALT και =, ψιλή - περισπωμένη και υπογεγραμμένη
 • : SHIFT και δεξί ALT και =, δασεία - περισπωμένη και υπογεγραμμένη
 • : δεξί ALT και \, ψιλή - βαρεία και υπογεγραμμένη
 • : SHIFT και δεξί ALT και \, δασεία - βαρεία και υπογεγραμμένη
 • : δεξί ALT και /, ψιλή - οξεία και υπογεγραμμένη
 • : SHIFT και δεξί ALT και /, δασεία – οξεία και υπογεγραμμένη
 • : - μακρό δίχρονο
 • : _ βραχύ δίχρονο
 • Ϛ: δεξί ALT και 1, στίγμα
 • Ϟ: δεξί ALT και 2, κόππα
 • Ϡ: δεξί ALT και 3, σαμπί

Εγκατάσταση πολυτονικού πληκτρολογίου σε περιβάλλον Gnome 2 (Linux)Επεξεργασία

 1. System --> Preferencies --> Keyboard
 2. Καρτέλα Layouts --> Add
 3. Καρτέλα By country -->
  Country --> Greece
  Variants --> Greece Polytonic
 4. Καρτέλα Layouts --> Options
 5. Key(s) to change layout (επιλέγουμε το πλήκτρο ή τον συνδυασμό πλήκτρων για αλλαγή πληκτρολογίου)

Για να παραχθούν τα απλά διακριτικά σημεία, πατάμε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο και μετά το φωνήεν.

 • [ περισπωμένη
 • ] υπογεγραμμένη
 • ' βαρεία
 •  : ψιλή
 • " δασεία
 • ϋ { διαλυτικά

Για να παραχθούν συνδυασμοί διακριτικών σημείων, πατάμε το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο χωριστά και μετά το φωνήεν.

 • "; δασεία οξεία
 •  :;] ψιλή οξεία υπογεγραμμένη
 • "[] δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη
 • ΐ {; οξεία και διαλυτικά
  κ.ο.κ.

Σχετικά με το Gnome 3Επεξεργασία

Στο Gnome 3 οι συνδυασμοί των πλήκτρων που δίνουν τους πολυτονικούς χαρακτήρες δεν έχουν αλλάξει. Η διαδρομή όμως που πρέπει να ακολουθήσουμε για την εγκατάσταση του πολυτονικού πληκτρολογίου είναι διαφορετική:

 1. Activities --> Applications
 2. System Settings --> Region and Language
 3. Στην καρτέλα Layouts πατάμε το "πλήκτρο" με το "+" και από τον πτυσσόμενο κατάλογο διαλέγουμε τα Greek (polytonic)
 4. Αφού προστεθεί το νέο πληκτρολόγιο, πατάμε στην ίδια καρτέλα το "κουμπί" Options και από την επιλογή Key(s) to change layout επιλέγουμε το πλήκτρο ή τον συνδυασμό πλήκτρων για αλλαγή πληκτρολογίου

Μέσω εφαρμογήςΕπεξεργασία

Στα WindowsΕπεξεργασία

Αν έχουμε προσθέσει τα πολυτονικά ελληνικά, οι βασικές γραμματοσειρές περιέχουν και πολυτονικούς χαρακτήρες, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή "Πίνακας χαρακτήρων".

Από το μενού Έναρξη->Προγράμματα->Βοηθήματα (σε μερικές εγκαταστάσεις των Windows ακόμα πιο μέσα ->Εργαλεία Συστήματος) το "Πίνακας χαρακτήρων".

Εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες. Προχωρώντας προς τα κάτω βρίσκουμε και τους τονισμένους χαρακτήρες. Μπορούμε να τους αντιγράψουμε και να τους επικολλήσουμε στο κείμενο.

LinuxΕπεξεργασία

Εδώ οι γραμματοσειρές περιέχουν πολυτονικά ελληνικά, ακόμα και αν δεν έχουμε εγκαταστήσει πολυτονικό πληκτρολόγιο, αν έχουμε σχετικά πρόσφατη εγκατάσταση. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή. Στην εφαρμογή αυτή, επιλέγουμε, στο αριστερό μέρος, το Γραφή -> Ελληνικά. Εμφανίζονται όλοι οι ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορούμε να αντιγράψουμε αυτούς τους χαρακτήρες και να τους επικολλήσουμε στο κείμενο.