Βικιλεξικό:Συνεργασία της Εβδομάδας

Οι συνεργασίες της εβδομάδας

Σκοπός αυτού του έργου είναι η συμπλήρωση άρθρων που έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να πρόκειται για συγγενικές λέξεις, για λέξεις που έχουν το ίδιο πρόθημα ή επίθημα, για τεχνικές ορολογίες, και άλλα (οι ιδέες δεν λείπουν!! Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος για να βάλει μια πέτρα στο οικοδόμημα είτε με νέες λέξεις, ορισμούς, ετυμολογίες, μεταφράσεις, εικόνες, διορθώσεις των ορθογραφικών και άλλων λαθών.

Λειτουργία

Τα σχέδια αλλάζουν κάθε Δευτέρα. Προηγείται συζήτηση για να διαλεχτεί ένα από μια λίστα που προτείνεται.

Ένα σχέδιο δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των τακτικών συνεισφερόντων (γι'αυτό, κοιτάξτε τη σελίδα συζήτησής του page de discussion).

Το έργο της εβδομάδας

 

Δείτε - Συζήτηση

Προετοιμασία των σχεδίων

Σύσταση

  • Για την παρουσίαση του σχεδίου, καλά θα είναι να μην ξεπεράσετε 200 χαρακτήρες.

Προτάσεις

Ορίστε μερικές ιδέες:

Ημερολόγιο

2007

Βικιλεξικό:Συνεργασία της Εβδομάδας/2007

Τακτικοί συνεισφέροντες