Βικιλεξικό:Ομωνυμία

Προσέξτε : αυτή η σελίδα είναι μια πρόταση οδηγού, δεν είναι ούτε τελειωμένη ούτε οριστική. Εάν θέλετε να δώσετε τη γνώμη σας, περάστε στην σελίδα συζήτησής της!


Η λέξη « ομωνυμία » καλύπτει δύο περιπτώσεις:

  • τα ομόγραφα, λέξεις δηλαδή που γράφονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν όμως διαφορετική έννοια,
  • τα ομόφωνα, λέξεις που γράφονται διαφορετικά, προφέρονται όμως το ίδιο.

Υπάρχουν πολλές λέξεις στα ελληνικά, όπως και σε άλλες γλώσσες, που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτή η σελίδα σκοπεύει στην λύση των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη συγγραφή άρθρων στο Βικιλεξικό.

ΟμόγραφαΕπεξεργασία

...σε διαφορετικές γλώσσεςΕπεξεργασία

Όταν πρόκειται για διαφορετικές γλώσσες, τα ομόγραφα χωρίζονται απλά ανάμεσα στους (υποχρεωτικούς) τομείς γλωσσών. Για παράδειγμα, η λέξη table:

Οι τομείς γλωσσών είναι τελείως ανεξάρτητοι μεταξύ τους.

...στην ίδια γλώσσαΕπεξεργασία

Τα ομόγραφα μιας ίδιας γλώσσας γράφονται όλα στην ίδια σελίδα, αλλά σε ξεχωριστούς τομείς. Για παράδειγμα, για τη λέξη καλά, θα έχετε:

ΟμόφωναΕπεξεργασία

Για τα ομόφωνα, υπάρχουν δύο λύσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Γενική λύσηΕπεξεργασία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{δείτε}} στο πάνω μέρος του άρθρου. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη γραμμή της σελίδας.

Γράφουμε για παράδειγμα, στη σελίδα του άρθρου καινός: {{δείτε|κενός}}

Προσοχή: το πρότυπο {{δείτε}} χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους. Κοιτάξτε τη σελίδα οδηγιών του για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε περίπτωση λέξης που ανήκει σε πολλές γλώσσεςΕπεξεργασία

Σ'αυτή την περίπτωση, είναι λογικό ότι δεν μπορούμε να βάλουμε το πρότυπο {{δείτε}} στην πρώτη σειρά του άρθρου, διότι η προφορά της λέξης μπορεί να αλλάζει από τη μια γλώσσα στην άλλη.

Η λύση που έχουμε είναι απλή: αρκεί να φτιάξετε τον τομέα ===={{ομώνυμα}}==== στην ενότητα Προφορά. Μετά, γράφετε απλά τα διάφορα ομόφωνα σαν μια λίστα με αστερίσκους.