Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

școală (ro) θηλυκό