Εσπεράντο (eo)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ĝeni < ĝeno + + -i

  ΡήμαΕπεξεργασία

ρήμα ĝeni
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας ĝenas ĝenanta ĝenata
αόριστος ĝenis ĝeninta ĝenita
μέλλοντας ĝenos ĝenonta ĝenota
υποθετική ĝenus - -
προστακτική ĝenu - -

ĝeni (eo)