Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

čeština (sk) θηλυκό

  1. τα τσεχικάΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

čeština 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

čeština (cs) θηλυκό

  1. τα τσεχικά