Διεθνείς όροι επεξεργασία

$
$ decimal
$ Unicode (U+0024)
DOLLAR SIGN
$

  Σύμβολο επεξεργασία

$ (en)

 1. (νόμισμα) το σύμβολο του δολαρίου. Σημειώνεται μπροστά από αριθμό και σημαίνει αξία σε δολάρια, όπως $9.99
  → δείτε τους όρους USD, CAD και AUD
 2. (προγραμματισμός) σαν πρόθεμα δηλώνει τη μεταβλητή σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Perl, PHP, κλπ
 3. (κανονικές εκφράσεις) μεταχαρακτήρας που δηλώνει το τέλος μιας συμβολοσειράς ή της γραμμής ενός αρχείου κειμένου
  στο Unix η εντολή grep: grep 'a string$' filename.txt, βρίσκει όλες τις γραμμές του αρχείου κειμένου filename.txt, που τελειώνουν με την συμβολοσειρά 'a string'
  • δείτε επίσης το σύμβολο ^ που έχει αντίστοιχη λειτουργία και τον όρο: glob

Δείτε επίσης επεξεργασία

άλλα σύμβολα νομισμάτων

 • (ευρώ)
 • £ (λίρα)
 • (γουαν)
 • ¥ (γιεν)Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Σύμβολο επεξεργασία

$ (en)

 • (νόμισμα) dollar sign, το διεθνές σύμβολο $ του δολαρίου. Σημειώνεται μπροστά από αριθμούς π.χ. $9 (εννέα δολλάρια), $9.99 (εννέα δολάρια και ενενήντα εννέα λεπτά (cents)
  • (για τις ΗΠΑ) σύμβολο της συντομογραφίας USD
  • (για τον Καναδά) σύμβολο της συντομογραφίας CAD
  • (για την Αυστραλία) σύμβολο της συντομογραφίας AUD

Δείτε επίσης επεξεργασία